Lees a.u.b. de onderstaande “forumregels” heel goed!
We willen het het SurinameForum.nl voor een ieder leesbaar en overzichtelijk houden.

1. Registreren
– Het is van belang geregistreerd te zijn alvorens berichten te kunnen plaatsen & beantwoorden.
– Als je je registreert ga je akkoord met onze forumregels.J
– Leden die zich niet aan de forumregels houden, kunnen worden verbannen van dit forum.

3. Berichten (vragen / antwoorden / opmerkingen) plaatsen
– Gebruik een duidelijk onderwerp / titel.
– Plaats duidelijke berichten met relevante informatie. Beter geen bericht als een onduidelijk, onzinnig of nietszeggend bericht.
– Let bij het plaatsen van een bericht op de leesbaarheid (taalfouten, punten, komma’s, hoofdletters). Dit vergroot de kans op een zinnige reactie.
– Plaats hetzelfde bericht niet meerdere keren in verschillende forums / topics.

4.Offtopic berichten
– Discussieer in een topic alleen over de zaken waarover het topic gaat.
– Discussies over privézaken, roddels, chat en andere berichten zijn op SurinameForum.nl in principe niet toegestaan.

5. Fatsoensregels.
Op dit forum gelden de normale fatsoensregels, ongewenst zijn daarom:
– het gebruik van scheldwoorden of schuttingtaal
– iemand beledigen of op ordinaire wijze aanvallen
– het plaatsen van iemands privégegevens
– porno of schokkend materiaal
– racistische uitlatingen
– bedreigingen
– discriminerende, kwetsende, obscene, lasterlijke, of andersoortige taal die in strijd is met de normen van goed fatsoen

6. Verboden!
Verboden is:
– het plaatsen van reclame en het promoten van producten (spammen)
– reclame voor commerciële websites, die niet rechtstreeks leidt tot het oplossen van een topic
– het plaatsen van reclame voor niet-commerciële websites die niets bijdragen aan het onderwerp
– post geen materiaal waar copyrights op rusten of links naar websites met illegale software
– alles dat door wetgeving verboden is

7. Ongewenst
– Verwijzen naar handleiding of zoekfunctie zonder een link naar die handleiding of zoekfunktie te plaatsen.  Aan alleen een opmerking om de handleiding te lezen of de zoekfunctie te gebruiken heeft niemand iets, dus vermeld minstens een paar zoekbegrippen of de richting waarin gezocht moet worden.
– Berichten in afwijkend lettertype of kleur.
De tekstopmaakfunctie’s  (kleur, lettertype, vet, schuin etc.) zijn alleen bedoeld om accenten in berichten te maken.
Hele berichten in kleur, bold etc. maakt het forum “rommelig” en minder goed leesbaar.

8. Bezwaren
– Iedereen die problemen heeft met de inhoud van een bepaald bericht kan dit per PM (Persoonlijke Mail) aan een moderator melden.
– In dit bericht moet een duidelijke omschrijving van het bezwaar staan. Iedere klacht wordt bekeken en indien noodzakelijk wordt er actie ondernomen.
– Ben je het niet eens met een beslissing die is genomen door een moderator dien je via PM (Persoonlijke Mail) de moderator een bericht te sturen met een duidelijke omschrijving waarom je het er niet mee eens bent.
– Doe dit nooit openlijk via het forum!
– Bezwaren zullen niet altijd worden beantwoord, maar wel altijd ter kennisgeving worden aangenomen.

9. Overige
Een moderator controleert of berichten en leden die tegen de regels ingaan en onderneemt zo nodig actie.
In alle gevallen waarin de regels niet voorzien ligt de beslissingsbevoegdheid bij de moderator(s).

De acties kunnen bestaan uit het:
– verplaatsen van berichten
– verwijderen van berichten
– aanpassen van berichten
– plaatsen van algemene waarschuwingen op het forum
– sturen van persoonlijke waarschuwingen per PM (Persoonlijke Mail)
– tijdelijk of permanent verbannen van het forum

Indien u zich niet houdt aan bovengenoemde punten kan dat verwijdering van het bericht tot gevolg hebben en kan de gebruiker toegang tot dit forum ontzegd worden middels een IP-ban.

Bij twijfel over de regels en/of meningsverschillen beslist SurinameForum.nl.

– Leden die zich niet aan de forumregels houden, kunnen (al dan niet na een waarschuwing) worden verbannen van dit forum.

 

Gepost : 3 nov. 2016 15:28:42

Wees beleefd en respecteer de anderen.

  • Geen beledigingen of slechte woorden
  • Geen provocatie of agressief gedrag
  • Geen laster, beschuldigingen of pesterijen

Door mee te doen gaat u akkoord met de regels die gelden op ons besloten forum:

De reactie mag geen reclame-uiting zijn.
De reactie mag niet nodeloos kwetsen of beledigen.
De reactie mag niet discrimineren.
De reactie mag geen scheldwoorden bevatten.
De reactie mag geen bedreigingen bevatten.
De mening van andere bezoekers moet gerespecteerd worden.
De reactie mag geen privé-gegevens van derden bevatten.
De reactie mag geen links naar illegale zaken bevatten (software, muziek, etc.)
De reactie moet betrekking hebben op het artikel, waaronder de reactie geplaatst wordt.
De reactie moet iets waardevols toevoegen aan de discussie.
De reactie moet kort en bondig geformuleerd zijn.
De reactie moet begrijpelijk en leesbaar zijn. Gebruik dus niet onnodig veel hoofdletters, gebruik interpunctie en schrijf grammaticaal correct.

De redactie behoudt zich het recht voor bezoekers die bij herhaling niet voldoen aan deze voorwaarden, zonder bericht tijdelijk of permanent af te sluiten van de mogelijkheid tot reageren.

De redactie behoudt zich het recht voor reacties in te korten.

Over het al dan niet plaatsen van reacties wordt niet gecorrespondeerd.

Het IP-adres van de afzender van een reactie wordt automatisch opgeslagen in het redactioneel systeem. Het wordt alleen afgestaan aan derden in het kader van een strafrechtelijk (voor)onderzoek.

Let wel: Deelname aan ons forum is geen vanzelfsprekend recht, maar een privilege welke wij u toekennen. Indien wij het niet eens zijn met de manier waarop u discussies probeert te beïnvloeden zullen wij u de toegang weigeren. Waterkant.Net is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door het gebruik van ons forum. Door hieronder akkoord te gaan vrijwaart u ons van alle problemen die kunnen ontstaan door uw gebruik van het forum.

Je geeft verder aan dat je geen kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, sexueel-georienteerde berichten plaatst. Verder dien je jezelf te houden aan de van toepassing zijnde wetten en regels. Als je jezelf niet houdt aan deze voorwaarden of aanwijzingen van het beheer niet volgt kun je meteen en permanent verbannen worden en zal eventueel de service provider op de hoogte worden gesteld van je gedrag. Het IP adres van je computer wordt bij ieder bericht opgeslagen om het beheer van de site te vereenvoudigen.

Verder bewaart het systeem cookies op je computer. Deze cookies bevatten geen van de gebruikersinformatie die in het profiel opgegeven wordt. Je stemt ermee in dat bovenstaande gegevens bijgehouden worden. Deze informatie zal niet bekend worden gemaakt aan derden zonder je uitdrukkelijke toestemming.